Phối hợp mời tham gia khóa đào tạo trực tuyến "Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam"


2022-10-01 - Thực hiện Công văn số 3673⁄XTTM-CNTT ngày 29⁄9⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức khóa đào tạo trực tuyến "Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam".

Sở Công Thương thông tin tới Quý cơ quan về khóa đào tạo trực tuyến "Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam", cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 14h đến 17h ngày 04 và 05/10/2022.

- Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.

- Chương trình: Kèm theo tại Công văn số 3673/XTTM-CNTT.

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nhân nữ tại Việt Nam, thuộc tất cả lĩnh vực, ngành hàng và các tổ chức tài chính, ngân hàng.

- Chi phí tham gia: Miễn phí.

Để hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ tiếp cận tài chính và nền tảng phát triển kinh doanh, tối ưu hóa các cơ hội tiếp cận thị trường, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan tuyên truyền, phổ biến về khóa đào tạo trực tuyến trên đến các doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nhân nữ tại tỉnh biết và đăng ký tham dự tại địa chỉ https://event.vietrade.gov.vn/shetrades1022; thời gian đăng ký trước ngày 03/10/2022.

Nguồn:Trần Thu