V⁄v mời tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU 2022


2022-09-22 - Thực hiện Công văn số 5599⁄BCT-AM ngày 20⁄9⁄2022 của Bộ Công Thương về việc mời tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU 2022.

Sở Công Thương thông tin tới Quý cơ quan, đơn vị về Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU 2022 do Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội Eurocham tổ chức, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00 - 16h30 ngày 29/9/2022 (thứ năm).

2. Địa điểm: Khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

4. Nội dung: Chương trình kèm theo tại Công văn số 5599/BCT-AM.

5. Thành phần: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo các địa phương, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên EU tại Việt Nam, Eurocham, Thương vụ Việt Nam tại các nước châu Âu, chuyên gia, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Chi tiết Công văn số 5599/BCT-AM ngày 20/9/2022 của Bộ Công Thương xem tại đây.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông tin về Diễn đàn trên tới các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và tham gia; đồng thời tổng hợp danh sách các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia gửi Sở Công Thương trước ngày 28/9/2022 (thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để đăng ký với Bộ Công Thương.

Nguồn:Phòng QLTM