Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên


2010-10-21 - Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1043⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu