Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên


2009-08-10 - Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1043⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

                       Xem chi tiết Quyết định số 1043⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu