Mời tham gia Khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại "Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh"


2022-09-19 - Thực hiện Công văn số 3439⁄UBND-KTN ngày 16⁄9⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 3329⁄XTTM-HTXK ngày 05⁄9⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương về việc tham gia Khu gian hàng tại "Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh"

Sở Công Thương thông tin tới Quý cơ quan, đơn vị về Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) tổ chức, cụ thể như sau:

1. Quy mô: 30 - 50 gian hàng tiêu chuẩn 9m2.

2. Thời gian: Từ ngày 28 đến ngày 30/11/2022.

3. Địa điểm: Tại Sala,s THISO SkyHall, thành phố Hồ Chí Minh (10 đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

4. Ngành hàng: Các nhóm công nghiệp - nông nghiệp xanh, các giải pháp và sáng kiến xanh liên quan đến: năng lượng, nước, vật liệu, sinh thái, chất thải và ô nhiễm, sức khỏe và tiện nghi, thích ứng và giảm nhẹ, quản lý, ...

5. Chi phí tham gia:

- Hỗ trợ của Nhà nước: 100% chi phí gian hàng; 100% chi phí tuyên truyền quảng bá, 100% chi phí trang trí tổng thể khu gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại Triển lãm.

- Chi phí doanh nghiệp tham gia chương trình:

+ 100% các chi phí ăn ở, đi lại, vận chuyển hàng hóa, ...

+ Chi phí dịch vụ tổ chức: 9.800.000 đồng/gian tiêu chuẩn (9m2) (đã bao gồm thuế VAT). Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu - Cục Xúc tiến thương mại sẽ thu chi phí trên và xuất hóa đơn tài chính cho các doanh nghiệp.

6. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị);

- Đơn đăng ký tham dự (mẫu 1 đính kèm);

- Đăng ký giới thiệu doanh nghiệp (mẫu 2 đính kèm).

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông tin về Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) tới các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và tham gia; đồng thời tổng hợp danh sách, hồ sơ các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia Khu gian hàng tại Hội nghị trên gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/9/2022 (thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để tổng hợp đăng ký với Bộ Công Thương./.

Chi tiết Công văn số 3329/XTTM-HTXK ngày 05/9/2022 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM