Mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022


2022-09-01 - Ngày 31⁄8⁄2022, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 3086⁄UBND-KTN về việc mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022

 

               Chi tiết thông tin Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022 tại văn bản số 3086/UBND-KTN của UBND thành phố Hồ Chí Minh xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:Phòng QLCN