Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-09-14 - Ngày 15⁄09⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3389⁄KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

 

 

                Chi tiết Kế hoạch số 3389/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu