Bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-08-26 - Ngày 25⁄8⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 5108⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                                        Chi tiết văn bản số 5108/BCT-ĐL xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL