XNK

Phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄6⁄2022 - 20⁄7⁄2022


2022-08-20 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 474⁄XNK-NS ngày 18⁄8⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu thông tin về 78 thông báo, bao gồm 63 văn bản dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄6⁄2022-20⁄7⁄2022 của các nước thành viên WTO.

Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Lai Châu xin đăng tải nội dung Công văn số 474/XNK-NS ngày 18/8/2022 của Cục Xuất nhập khẩu tới Quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị Quý cơ quan phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý để biết và chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

                 Chi tiêt Công văn số 474/XNK-NS ngày 18/8/2022 của Cục Xuất nhập khẩu xem tại đây.

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị góp ý bằng văn bản gửi về Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 024 4440 5310; email: xnk-ns@moit.gov.vn) hoặc Sở Công Thương (địa chỉ: Tầng 6 nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu; điện thoại 3876923; email: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Nguồn:Phòng QLTM