Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-08-30 - Trước nhu cầu sử dụng xăng dầu có chiều hướng tăng lên trong những tháng cuối năm, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ngày 29⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1896⁄SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu, có kế hoạch dự trữ xăng dầu, không làm gián đoạn việc bán hàng tại các cửa hàng. Trường hợp bị gián đoạn nguồn cung do các thương nhân cung cấp, đề nghị phản ánh về Sở Công Thương để báo cáo Bộ Công Thương xử lý.

2. Thực hiện thời gian mở, đóng cửa hàng đã đăng ký với Sở Công Thương; không đầu cơ, găm hàng và không hạn chế số lượng xăng, dầu bán ra; niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết theo quy định.

3. Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng như cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng.

Nguồn:Phòng QLTM