Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên


2010-10-20 - Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu