Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ


2009-08-31 - Ngày 28⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1252⁄QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

                       Xem chi tiết Quyết định số 1252⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu