Kế hoạch ứng dụng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025


2020-10-30 - Ngày 30⁄10⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2451⁄KH-UBND ứng dụng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

 

                                  Chi tiết Kế hoạch số 2451/KH-UBND xem tại đây.

Nguồn:VPS