Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022


2022-01-26 - Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 203⁄KH-SCT về việc kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

 

                                   Chi tiết Kế hoạch số 203/KH-SCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu