Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu


2005-01-20 - Ngày 15⁄01⁄2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 182⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

                           Xem chi tiết Quyết định số 182⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu