V⁄v mời tham gia "Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022"


2022-07-25 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 3089⁄SCT-TTKC ngày 14⁄7⁄2022 của Sở Công Thương thành phố Hà Nội về việc mời tham gia “Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022”. Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

1. Thông tin về “Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022” đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 23/10/2022.

- Địa điểm: Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 01 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Quy mô: Dự kiến 480 gian hàng tiêu chuẩn.

- Các hoạt động chính Hội chợ: Trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân, cơ sở công nghiệp nông thôn của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới, sáng tạo, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP…

- Hội chợ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến: Các sản phẩm của các tổ chức và cá nhân tham gia Hội chợ sẽ được hỗ trợ quảng bá trên không gian mạng Internet để phục vụ hoạt động kết nối giao thương trực tuyến; hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ tham gia các hoạt động giao dịch, kết nối kinh doanh, đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu.

- Sau khi kết thúc Hội chợ: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ sẽ được tiếp tục hỗ trợ và tạo điểu kiện để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu trên các kênh thương mại trong và ngoài nước. Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ trong cả nước tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

2. Tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia hội chợ thương mại (theo biểu mẫu Công văn số 3089/SCT-TTKC tại đây) gửi Sở Công Thương trước ngày 30/9/2022 theo địa chỉ: Tầng 6, nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu để tổng hợp và đăng ký với Ban tổ chức.

Thông tin chi tiết liên hệ:

1. Bà Vũ Thị Hải - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, điện thoại 0979.733.089.

2. Ông Hoàng Minh Lâm - Trưởng phòng Khuyến công - Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội, điện thoại  0983.862.333.

Nguồn:Phòng QLTM