Kết quả 9 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 2088⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


2014-09-30 - Chín tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 77 vụ vi phạm vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép

        Trong 9 tháng đầu năm 2014, với sự tăng cường kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm gia cầm trái phép đã được kết quả tích cực kiểm soát tốt dịch cúm gia cầm và các chủng loại vi rút cúm gia cầm, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh gia cầm, nhân dân và nhất là cư dân khu vực biên giới được  nâng cao, các vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm gia cầm trái phép giảm đáng kể, trong  tháng 9 năm 2014, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra xử lý 4 vụ vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép, phạt vi phạm hành chính là 9,6 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 700 con gia cầm giống, 8.400 quả trứng với trị giá 35,7 triệu  đồng.

       Kết quả 9 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã xử lý 77 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm, thu giữ 30.639 con gà, vịt, ngan giống; 25.450 quả trứng; 2.877 kg gà, vịt lông; 50 con chim bồ câu; 458 kg gà, vịt đông lạnh; 60 kg sản phẩm gia cầm; trị giá tịch thu tiêu hủy ước tính  hơn 786,5 triệu đồng; phạt VPHC là 46 triệu đồng.

       Tháng 10, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép nhất là khu vực các huyện biên giới, đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu, các điểm tập kết, mua bán gia cầm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Duy trì công tác kiểm dịch thú y tại các chốt kiểm dịch và Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, giám sát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm từ bên ngoài vào tỉnh....

 

Nguồn:Nguyễn Duyên (Chi cục QLTT)