XNK

Phổ biến thông tin về cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc


2022-07-27 - Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, tạo ra động lực nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ của thị trường Trung Quốc mà còn của các thị trường khác trên thế giới, góp phần đa dạng hóa thị trường, đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản phát triển bền vững. Bộ Công Thương phát hành cuốn Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang Trung Quốc.

Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương đăng tải Cẩm nang trên; đồng thời, đề nghị Quý cơ quan phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nắm được khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang Trung Quốc do Bộ Công Thương phát hành xem chi tiết tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLTM