Lai Châu: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy


2022-07-22 - Chiều ngày 22⁄7⁄2022, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh chính trị xã hội và tương đương…

Dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương và Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy rất thiết thực, có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đối với việc triển khai thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nguồn:Trần Thu