V⁄v hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu


2022-07-15 - Ngày 11⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2409⁄UBND-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

 

                                    Chi tiết văn bản số 2409/UBND-KSTT xem tại đây; Phụ lục bộ nhận diện thương hiệu xem tại đây.

Nguồn:VPS