Hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu


2022-07-12 - Ngày 12⁄7⁄2022, liên ngành Sở Công Thương, Công an tỉnh ban hành văn bản số 1483⁄HDLN⁄SCT-CAT về việc hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

 

                          Chi tiết văn bản số 1483/HDLN/SCT-CAT xem tại đây

Nguồn:VPS