Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021


2022-06-09 - Ngày 09⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 581⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                     Chi tiết Quyết định 581/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu