Kết quả công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014


2014-09-24 - Chín tháng đầu năm 2014, hoạt động khuyến công đã tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đạt được những kết quả tích cực:

Hoạt động Khuyến công: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu được Bộ Công Thương phê duyệt 03 đề án Khuyến công quốc gia với tổng kinh phí giao là 252,85 triệu đồng. Trong đó: 01 đề án đào tạo nghề chế biến chè cho 105 lao động trên địa bàn Thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên với kinh phí là 77,85 triệu đồng; 01 đề án Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tăm hương tại địa bàn huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu với kinh phí là 100 triệu đồng; 01 đề án Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp kinh phí là 75 triệu đồng.

Hiện tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã triển khai xong 02 đề án và đang hoàn thiện chứng từ để thanh quyết toán với Cục công nghiệp địa phương đề án đào tạo nghề chế biến chè và Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tăm hương. Đề án hỗ trợ thành lập doanh nghiệp đang trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng 07 đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2015 gửi Cục công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. Bao gồm: Nhóm Đề án đào tạo nghề (Chế biến Chè, Mộc dân dụng); xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến Chè túi lọc; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất Chè xanh xuất khẩu; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất Cửa xếp; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ván gỗ bóc; xây dựng và đăng ký thương hiệu; Hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp.

 Hoạt động Tư vấn phát triển công nghiệp: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 bao gồm: 02 phóng sự tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát sóng trên truyền hình; 01 lớp tập huấn về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tư vấn thẩm tra 04 công trình đường dây, trạm biến áp với tổng số tiền 17,6 triệu đồng.  Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng: Phối hợp trường Đại học mỏ - Địa chất tổ chức mở 01 lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp cho 39 học viên. Phối hợp với Cục Điều tiết điện lực mở 01 lớp tập huấn, sát hạch cấp thẻ kiểm tra viên Điện lực cho 26 học viên thuộc công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu.

Nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2014: Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục, chứng từ thanh quyết toán liên quan đến đề án khuyến công quốc gia năm 2014; Tiếp tục rà soát và triển khai việc mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo đúng kế hoạch; chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình để hoàn thành việc thực hiện 02 phóng sự tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát sóng trên truyền hình; lớp tập huấn về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn:Nguyễn Luyến (Phòng QLCN)