Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-06-29 - Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2212⁄UBND-KSTT về việc tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết văn bản số 2212/UBND-KSTT xem tại đây

 

Nguồn:VPS