Điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cấu, Nậm Cấu Thượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-06-23 - Ngày 23⁄6⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3524⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cấu, Nậm Cấu Thượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                     Chi tiết văn bản số 3524/BCT-ĐL xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLNL