Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 804,3 tỷ đồng


2014-09-24 - Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 (theo giá 2010) ước đạt 804,3 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm,tăng 3,72% so với cùng kỳ năm 2013.

        Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 514,2 tỷ đồng, đạt 66,5% kế hoạch năm, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 288,36 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 1,7 tỷ đồng, đạt 81,2% kế hoạch năm, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm 2013.

         Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 41,9 tỷ đồng, đạt 79,3% kế hoạch năm, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp chế biến ước đạt 238,6 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch năm, tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 510,9 tỷ đồng, đạt 64,26% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 12,8 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2013.

        Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Chè các loại 2.679 tấn; đá đen 207.000 viên; đá xây dựng 501.660 m3; điện phát ra 750 triệu kwh; gạch xây dựng 56,7 triệu viên; nước máy sản xuất 2.495.000 m3; xi măng 3.204 tấn.

Nguồn:Nguyễn Luyến (Phòng QLCN)