Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-01-22 - Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                     Chi tiết Kế hoạch số 219/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu