Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 2.996 tỷ đồng


2014-09-24 - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 2.996 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm 2014, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Quốc doanh ước đạt 698 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch năm 2014, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước; Kinh tế ngoài Quốc doanh ước đạt 2.298 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm 2014, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 2.710 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch năm 2014, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 184 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch năm 2014, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 102 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

         Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Xăng dầu các loại 43.592 tấn (trong đó dầu hoả 39 tấn); muối iốt và sản phẩm từ muối 1.671 tấn; vật tư nông nghiệp 9.984 tấn; giống nông nghiệp 850 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 24.100 triệu đồng; giấy vở học sinh 210 tấn; hàng nông sản 18.211 tấn.

Nguồn:Phòng QLTM