Bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Suối Ngang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-06-01 - Ngày 31⁄5⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2955⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Suối Ngang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

                        

                     Chi tiết văn bản số 2955/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM