Mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội và Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc tại Sơn La


2022-05-12 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 1575⁄SCT-QLTM ngày 25⁄4⁄2022 của Sở Công Thương thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 4004-CV⁄HNDTW ngày 29⁄4⁄2022 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

A- Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố Hà Nội năm 2022

- Địa điểm và thời gian tổ chức:

+ Tại khuôn viên Trung tâm thương mại Trương Định, số 461 đường Trương định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội, thực hiện từ ngày 26/5 - 30/5/2022

+ Tại khuôn viên Trung tâm thương mại Mê Linh Plaz, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, thực hiện từ ngày 08/6 - 12/6/2022.

- Quy mô: Từ 45 - 60 gian hàng tiêu chuẩn.

- Kinh phí tham gia:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức sẽ được Ban tổ chức miễn phí 50% kinh phí thuê gian hàng (tối đa không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn). Các chi phí khác như: Chi phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham gia Tuần hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự tri trả.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu sẽ được Ban tổ chức miễn phí 100% kinh phí thuê gian hàng (tối đa không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn).Các chi phí khác như: Chi phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham gia hội chợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự tri trả.

B- Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc năm 2022

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 25/5/2022.

- Địa điểm: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Quy mô: Dự kiến 285 - 300 gian hàng tiêu chuẩn.

- Kinh phí tham gia:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia hội chợ sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ chi phí dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn và các chi phí khác theo phê duyệt của Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp đóng góp (dự kiến) 7.000.000 đồng/1 gian, chi phí đảm bảo công tác tổ chức chung, chi phí điện nước, an ninh, vệ sinh, biểu diễn văn nghệ, các thủ tục chung về vận chuyển hàng hóa, hải quan, giấy phép các loại và các hoạt động nhân đạo - xã hội.

+ Doanh nghiệp phải tự đảm bảo các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí liên quan đến hàng hóa.

Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa và tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Đối với Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố Hà Nội năm 2022: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông tin về Hội chợ trên đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý biết để đăng ký tham gia đồng thời tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia gửi Sở Công Thương, trước ngày 16/5/2022 theo địa chỉ: Tầng 6, nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu để tổng hợp và đăng ký với Ban tổ chức.

2. Đối với Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc năm 2022: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông tin về Hội chợ trên đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý biết để đăng ký tham gia (Hồ sơ đăng ký tại Công văn số 4004-CV/HNDTW ngày 29/4/2022 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam tải về tại đây).

Thông tin chi tiết liên hệ:

1. Bà Vũ Thị Hải, Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, điện thoại 0979.733.089.

2. Ông Anh Tuấn, Sở Công Thương thành phố Hà Nội, điện thoại 0399.343.487.

3. Ông Huỳnh Nam Giang, Trung tâm Hỗ trợ nông dân,nông thôn, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, điện thoại 0915.109.974.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nguồn:Phòng QLTM