Điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-04-29 - Ngày 29⁄4⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2243⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

             Chi tiết văn bản số 2243/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu