Mời tham gia các Hội chợ triển lãm thương mại tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Gia Lai


2022-04-25 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 650⁄SCT-XTTM ngày 14⁄4⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mời tham gia Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2022; Công văn số 583⁄SCT-QLTM ngày 18⁄4⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

A- Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2022

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế (số 01 Hà Huy Tập, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Quy mô: Dự kiến 400 gian hàng tiêu chuẩn.

- Kinh phí tham gia: Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia hội chợ tự chi trả các chi phí: Thuê gian hàng, chi phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham gia hội chợ. Đối với cơ quan nhà nước đăng ký tham gia được Ban tổ chức hỗ trợ chi phí thuê gian hàng dự kiến tối đa không quá 10.000.000 đồng/đơn vị (đã bao gồm thuế VAT).

B- Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 25/5/2022.

- Địa điểm: Đường Anh Hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Quy mô: Dự kiến 250 gian hàng tiêu chuẩn.

- Kinh phí thuê gian hàng: Doanh nghiệp; hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia hội chợ sẽ được Ban tổ chức miễn phí 50% kinh phí thuê gian hàng (không giới hạn số lượng gian hàng đăng ký). Đơn giá thuê 01 gian hàng (9m2) là 8.400.000 đồng/gian hàng (đã bao gồm thuế VAT).

Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa và tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Đối với Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2022: Đề nghị Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2022.

2. Đối với Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông tin về Hội chợ trên đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý biết để đăng ký tham gia đồng thời tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia (theo biểu mẫu tại đây) gửi Sở Công Thương, trước ngày 29/4/2022 theo địa chỉ: Tầng 6, nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu để tổng hợp và đăng ký với Ban tổ chức.

Thông tin chi tiết liên hệ:

1. Bà Vũ Thị Hải - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, điện thoại 0979.733.089.

2. Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, điện thoại 0905.126.644.

3. Ông Hoàng Trọng Anh Tuấn - Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại 0793.317.272.

Nguồn:Phòng QLTM