XNK

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248


2022-04-28 - Thực hiện Công văn số 101⁄SPS-BNNPTNT ngày 19⁄4⁄2022 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248.

Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương xin đăng tải nội dung văn bản trên nhằm phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý có nhu cầu xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc biết và thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên "Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm" (gọi tắt là "Hệ thống đăng ký") tại đường link trực tuyến trên website https://singlewindow.cn.

Chi tiết Công văn số 101/SPS-BNNPTNT ngày 19/4/2022 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem tại đây

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản hồi kịp thời đến Văn phòng SPS Việt Nam (địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.3734.4764; email: spsvietnam@mard.gov.vn) để có phương án xử lý phù hợp.

Nguồn:Trần Thu