Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội bảo vệ người tiêu dùng


2022-04-22 - Ngày 20⁄4⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2049⁄BCT-CT về việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội bảo vệ người tiêu dùng

 

              Chi tiết văn bản số 2049/BCT-CT ngày 20/4/2021 của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn: