Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B


2022-04-21 - Ngày 20⁄4⁄2022 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 751⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

 

                             Chi tiết Quyết định số 751/QĐ-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL