Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương quý I, một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2022.


2022-04-01 - Quý I, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 912,6 tỷ đồng, bằng 14,1% kế hoạch năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 581,9 tỷ đồng, bằng 15,8% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 330,7 tỷ đồng, bằng 11,8% kế hoạch năm, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 906,5 triệu kWh; đá xây dựng 120.864 m3; chè các loại 680 tấn; gạch xây dựng 18,946 triệu viên; nước máy sản xuất 1,268 triệu m3; xi măng 615 tấn.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95,8%, tăng 0,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.798,2 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.574,5 tỷ đồng, bằng 24,4% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 87 tỷ đồng, bằng 15,1% kế hoạch năm, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 0,8 tỷ đồng, bằng 43,8% kế hoạch năm, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 135,9 tỷ đồng, bằng 28,9% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 561,9 tỷ đồng; hàng may mặc 100 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 168,4 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 15,3 tỷ đồng; xăng dầu 211,1 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 12,26 triệu USD, bằng 24,1% kế hoạch năm, giảm 51,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị của địa phương xuất khẩu đạt 0,88 triệu USD, bằng 5,7% kế hoạch năm, giảm 81,2% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm chè; giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 13,38 triệu USD, bằng 46,3% kế hoạch năm, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là thiết bị thủy điện.

Hoạt động khuyến công: Xây dựng kế hoạch đi khảo sát nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, các đề án khuyến công quốc gia và địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai các đề án: Hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022; hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Trong quý II, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương tại Quyết định số 60/QĐ-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra.

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt: Quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Mường Mít; Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022 theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam ngày 20 tháng 4.

Chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; phối hợp với các sở, ngành kịp thời để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh. Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa lũ.

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai các bước thiết lập cơ chế hợp tác về thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Lai Châu với Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sau khi nhận được ý kiến của Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam.

Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, các quy định về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu nhất là thị trường Trung Quốc để phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm được khi xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc tránh thiệt hại rủi ro. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, địa phương năm 2022; xây dựng đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2022 và đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2023. Tổ chức khảo sát, lực chọn địa điểm tổ chức các buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”./.

Nguồn:Đặng Thủy