Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu


2022-04-12 - Ngày 12⁄04⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1150⁄UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

 

               Chi tiết Công văn số 1150/UBND-KTN xem tại đây

Nguồn:TT