Mời tham gia Chuỗi phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài


2022-03-30 - Căn cứ Quyết định số 2926⁄QĐ-BCT ngày 24⁄12⁄2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022.

Thực hiện Công văn số 868/XTTM-HTXK ngày 24/3/2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc Chuỗi phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Tiếp theo Công văn số 543/SCT-QLTM ngày 17/3/2022 của Sở Công Thương về việc tham gia Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường các nước Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Thụy Sĩ, Algeria; Ngày 30/3/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 631/SCT-QLTM thông tin về các Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức đến Quý cơ quan, đơn vị như sau:

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ 29 tháng 3 đến 24 tháng 8 năm 2022.

2. Địa điểm: Trực tiếp tại một số tỉnh, thành phố kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và Phổ biến trên fanpage Facebook Cục XTTM.

3. Mục đích các Phiên tư vấn

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những thông tin cập nhật về các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu của các thị trường trên thế giới đối với một số sản phẩm xuất khẩu tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam để từ đó áp dụng và tuân thủ.

- Tư vấn, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc xuất, nhập khẩu với các thị trường nước ngoài như yêu cầu đối với chất lượng và phẩm cấp hàng hóa, phương thức thanh toán, cách thức vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, giải quyết các vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu...

- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tiềm năng và thế mạnh sang các thị trường nước ngoài.

4. Quy mô Phiên tư vấn: Từ 70 - 100 cơ quan, doanh nghiệp cho mỗi Phiên.

5. Ngành hàng tư vấn mục tiêu: Theo trọng tâm chuyên đề từng Phiên tư vấn: sản phẩm chế biến - chế tạo, chế tạo, thời trang (dệt may, da giầy…), lúa gạo, thủy sản, chè, cà phê, sản phẩm trái cây (xoài, sầu riêng, dứa, bưởi, dừa, thanh long…), hạt điều, gia vị, đồ gỗ và trang trí nội thất….

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng và các tổ chức XTTM.

7. Chi phí tham dự: Miễn phí.

8. Báo cáo sau các Phiên tư vấn: Các đơn vị sau khi tham gia các Phiên tư vấn có trách nhiệm hoàn thành Báo cáo kết quả tham gia do Ban tổ chức gửi. Đơn vị không hoàn thành báo cáo sẽ không được xem xét lựa chọn tham gia các sự kiện tương tự khác do Cục XTTM tổ chức.

Để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa với các thị trường nước ngoài và các cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

(1) Tuyên truyền, phổ biến về các Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức đến các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nắm được và đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 01 nếu có nhu cầu tham gia. Riêng Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Iran ngày 01/4/2022 doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tham gia đăng ký theo đường dẫn http://event.vietrade.gov.vn/tuvanxuatkhau2022).

(2) Tổng hợp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo đơn đăng ký tham dự của doanh nghiệp, hợp tác xã gửi về Sở Công Thương trước ngày 04/4/2022 (thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để tổng hợp đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Liên, chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; số điện thoại: 0979.659.620.

Nguồn:Phòng QLTM