Mời tham gia chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại"


2022-03-31 - Thực hiện Công văn số 828⁄XTTM-XTĐT ngày 22⁄3⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại". Để kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Thông tin nội dung Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, cụ thể:

- Thời gian tổ chức:  Dự kiến từ ngày 20 đến ngày 22/5/2022, cụ thể:

+ Hội nghị kết nối giao thương diễn ra từ 14h00 - 17h00 ngày 20/5/2022;

+ Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm: Từ ngày 20 đến ngày 22/5/2022.

- Địa điểm: Dự kiến Khu trưng bày tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ và Hội nghị tại hội trường Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Mục đích:

+ Giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó để các cơ quan đại diện nước ngoài nắm bắt thông tin về thị trường, sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp các tỉnh và kết nối với doanh nghiệp của họ khi có nhu cầu.

+ Tạo điều kiện cho các nhà cung cấp, cơ sở sản xuất của các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước gặp gỡ, tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ và phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá các hàng hóa có thế mạnh của các địa phương để người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn thay vì tìm mua những mặt hàng nhập khẩu giá cao.

- Quy mô: dự kiến khoảng 25 địa phương khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ tham gia, mỗi địa phương một gian hàng trưng bày có diện tích khoảng 80m2.

- Kinh phí tổ chức:

+ Các chi phí liên quan việc tổ chức Hội nghị và dàn dựng khu gian hàng cơ bản của các địa phương do Cục XTTM chi trả.

+ Các chi phí phát sinh như: trang trí gian hàng của địa phương theo đặc trưng vùng miền, bổ sung trang thiết bị, những nhu cầu khác về gian hàng và các khoản kinh phí khác có liên quan sẽ do đơn vị tham gia chương trình tự chi trả.

2. Tổng hợp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình theo mẫu tại Phụ lục và gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/4/2022 (thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để tổng hợp đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Liên, chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương; số điện thoại: 0979.659.620.

Nguồn:Trần Thu