Điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35 kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-03-21 - Ngày 21⁄3⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1398⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35 kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                Chi tiết văn bản số 1398/BCT-ĐL ngày 21/3/2022 của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL