Mời đăng ký tham gia Hội chợ thương mại Ninh Thuận năm 2022


2022-03-09 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 437⁄SCT-TM ngày 04⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về việc mời tham gia Hội chợ thương mại Ninh Thuận năm 2022.

1. Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa và tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Sở Công Thương thông tin về Hội chợ thương mại Ninh Thuận năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 29/3/2022 đến ngày 05/4/2022.

- Địa điểm: Quảng trường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Quy mô: Dự kiến trên 200 gian hàng tiêu chuẩn.

- Kinh phí thuê gian hàng: Doanh nghiệp; hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia hội chợ sẽ được Ban tổ chức miễn phí 50% kinh phí thuê gian hàng (không giới hạn số lượng gian hàng đăng ký). Đơn giá thuê 01 gian hàng (9m2) là 6.600.000 đồng/gian hàng (đã bao gồm thuế VAT).

2. Đăng ký tham gia hội chợ thương mại Ninh Thuận năm 2022 (theo biểu mẫu tại đây) gửi Sở Công Thương trước ngày 18/3/2022 theo địa chỉ: Tầng 6, nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu để tổng hợp và đăng ký với Ban tổ chức.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

1. Bà Vũ Thị Hải - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, điện thoại 0979.733.089.

2. Ông Nguyễn Việt Triều - Phó phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, điện thoại 0977.588.212.

Nguồn:Phòng QLTM