Quyết định ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-03-07 - Ngày 07⁄3⁄2022, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 456⁄QĐ-HĐBC ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                     Chi tiết Quyết định số 456/QĐ-HĐBC xem tại đây

Nguồn:Phòng QLCN