Đăng ký tham gia Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình


2022-03-04 - Sở Công Thương nhận được Thư mời số 188⁄UBND-VP5 ngày 02⁄3⁄2022 của UBND tỉnh Ninh Bình và Công văn số 22⁄SCT-TTKC ngày 01⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình về việc mời tham gia Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa và tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Sở Công Thương Thông tin về Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Thông tin về Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022.

- Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

- Quy mô: Dự kiến 230 gian hàng tiêu chuẩn.

- Hình thức đăng ký:

+ Doanh nghiệp; hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức sẽ được miễn phí 50% kinh phí thuê gian hàng tiêu chuẩn (không giới hạn số lượng gian hàng đăng ký). Đơn giá thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn (9m2) là 7.000.000 đồng/gian hàng.

+ Doanh nghiệp; hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu sẽ được miễn phí thuê gian hàng (tối đa không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn).

2. Đăng ký tham gia hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo mẫu tại đây gửi Sở Công Thương trước ngày 15/3/2022 theo địa chỉ: Tầng 6, nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu để tổng hợp và đăng ký với Ban tổ chức.

Thông tin chi tiết liên hệ:

1. Bà Vũ Thị Hải - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, điện thoại 0979.733.089.

2. Ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và phát triển Cụm công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, điện thoại 0989.086.737.

Nguồn:Phòng QLTM