Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện khu vực huyện Mường Tè vào thanh cái 110kV trạm biến áp 220kV Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-02-16 - Ngày 15⁄02⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 696⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện khu vực huyện Mường Tè vào thanh cái 110kV trạm biến áp 220kV Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

                          

       Chi tiết văn bản số 696/BCT-ĐL ngày 15/02/2022 của  Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Trần Thu