XNK

Thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


2022-02-23 - Sở Công Thương nhận được Công văn của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn: Số 262⁄SCT-QLTM ngày 22⁄02⁄2022 về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; số 268⁄SCT-QLTM ngày 22⁄02⁄2022 về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Để kịp thời thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; ngày 23/02/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 363/SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin và khuyến cáo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý như sau:

1. Kéo dài thời hạn tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc; thời hạn kéo dài đến hết ngày 05/3/2022 (trong thời gian tạm dừng, nếu năng lực thông quan tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn được cải thiện, tỉnh sẽ thông báo điều chỉnh). Đối với các phương tiện chở hoa quả tươi vào tỉnh Lạng Sơn đã cam kết tiêu thụ nội địa (tỉnh Lạng Sơn) hoặc đi các tỉnh khác sẽ không được tiếp nhận vào cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu trong thời gian tạm dừng tiếp nhận theo Thông báo của tỉnh.

2. Phía Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) yêu cầu các doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hóa qua Trung Quốc cần chủ động, nâng cao công tác phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là công tác khử khuẩn và đóng gói bao bì bảo quản hàng hóa như sau:

- Về khử khuẩn hàng hóa: Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh yêu cầu khử khuẩn đối với từng kiện hàng Việt Nam xuất qua cặp cửa khẩu Ái Điềm - Chi Ma, cụ thể: (1) Bao bì bên trong hàng hóa xuất khẩu phải tăng thêm màng ni lông bảo vệ để chống ngấm, chống nước khử khuẩn thấm vào; (2) Bao bì bên ngoài phải làm thành 6 mặt phẳng, thực hiện khử khuẩn đến các góc kẽ, tiện cho bốc dỡ, nâng cao hiệu suất, đồng thời có thể thực hiện bốc xếp cho lần 2. Trừ những hàng hóa khử khuẩn cả xe ra, mỗi kiện hàng hóa sau khi bốc sang tải đều phải tiến hành khử khuẩn toàn diện trước khu bãi hàng bên phía Bạn, nếu hàng hóa bên phía Việt Nam có bao bì không phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống dịch của phía Bạn dẫn đến hàng hóa hư hỏng thì phía ta tự chịu trách nhiệm, đồng thời phía Bạn không cho thông quan.

- Về bao bì bên ngoài hàng khô: Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường yêu cầu doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng khô sang Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài thực hiện đúng yêu cầu về bao bì bên ngoài hàng khô xuất khẩu. Theo đó, bên ngoài bao bì hàng khô xuất khẩu của Việt Nam phải được bọc màng nilon để tránh virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào hàng hóa. Đây là yêu cầu của cấp trên và là yêu cầu cơ bản trong công tác phòng chống dịch của phía Bạn, là cơ sở để nâng cao năng lực thông quan do hàng hóa xuất của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm.

3. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, nhất là các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (địa chỉ: http://sct.laichau.gov.vn mục Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn) để chủ động có kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác. Chủ động có phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh xuất khẩu đảm bảo hiệu quả, lựa chọn phương thức vận tải xuất khẩu khác cho phù hợp như: Đường biển, đường sắt nhằm giảm áp lực cho xuất khẩu đường bộ.

- Chi tiết Văn bản số 262/SCT-QLTM ngày 22/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xem tại đây

- Chi tiết Văn bản số 268/SCT-QLTM ngày 22/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM