Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 01 năm 2022


2022-02-04 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 01 năm 2022 cơ bản ổn định; thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động dự trữ đủ số lượng hàng hóa với chủng loại, mẫu mã đa dạng, phong phú để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2022 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 291,1 tỷ đồng, giảm 48,2% so với tháng 12/2021, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước đạt 223,5 tỷ đồng, giảm 39,7% so với tháng 12/2021, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 67,6 tỷ đồng, giảm 64,6% so với tháng 12/2021, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 52,9% so với tháng 12/2021, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 13,5 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng 12/2021, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện đạt 264,9 tỷ đồng, giảm 49,1% so với tháng 12/2021, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 2 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng 12/2021, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 299 triệu kWh; đá xây dựng 49.542 m3; gạch xây dựng 11.206.000 viên; nước máy sản xuất 464.000m3; xi măng 500 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 101.971/106.421 hộ, đạt 95,8%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 4.450/106.421 hộ, chiếm 4,2%; số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 920/956 thôn bản, đạt 96,2%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 36/956 thôn bản, chiếm 3,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2022 ước đạt 632,7 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng 12/2021, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 214,5 tỷ đồng; hàng may mặc 33,8 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 68 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 6,1 tỷ đồng; xăng dầu 69,3 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 01/2022 ước đạt 0,475 triệu USD, giảm 65,5% so với tháng 12/2021, giảm 91,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 0,375 triệu USD, giảm 56,6% so với tháng 12/2021, giảm 91,7% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là chè.

Trong tháng 02, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh: Phê duyệt: Quy trình vận hành hồ chứa các dự án thủy điện Nậm Lằn, Nậm Cuổi, Nậm Nghẹ 1A; phương án cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập các công trình thủy điện Nậm Ban 3, Nậm Nghẹ, Nậm Lụm 2; phương án bảo vệ đập công trình thủy điện Nậm Cuổi. Ban hành: Chương trình trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2022; Kế hoạch thực hiện: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo sử dụng năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021; Báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phối bán buôn, bán lẻ rượu trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Duy trì thường trực cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn tài sản cơ quan; tổ chức cho cán bộ, công chức và người lao động đón Tết, vui xuân mới lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Nguồn:Đặng Thủy