Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-02-12 - Ngày 11⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 381⁄KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022.

Kế hoạch có mục đích tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Lai Châu năm 2022 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển và mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; đồng thời, lựa chọn những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia.

Đồng thời, khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất công nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với phát triển vùng nguyên liệu có tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Tạo cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và phát triển thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đối tượng bình chọn là các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi tắt là cơ sở công nghiệp nông thôn).

Phạm vi bình chọn: Trên địa bàn toàn tỉnh.

Các huyện, thành phố không tổ chức bình chọn mà chủ động tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2022.

Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu và do các cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn, được phân theo các nhóm như sau: Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ tham gia bình chọn:

UBND các huyện, thành phố tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn, tổng hợp danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương và đăng ký (bằng văn bản) tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương. 

Tiêu chí bình chọn thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương. 

Tổ chức bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư số 26/2014/TT-BCT, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 14/2018/TTBCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện: Thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo; Ban hành quy định tiêu chí cuộc thi, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm,… hoàn thành trước 31 tháng 3 năm 2022. 

UBND các huyện, thành phố gửi danh sách và hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2022 trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. 

Tổ chức chấm điểm, họp Hội đồng bình chọn, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu, hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2022. 

Tổ chức Lễ trao giải và cấp chứng nhận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, hoàn thành trước 31 tháng 5 năm 2022.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Nguồn:Trần Thu