XNK

Tỉnh Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hóa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 16⁄02⁄2022 đến hết ngày 25⁄02⁄2022


2022-02-14 - Ngày 12⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 220⁄SCT-QLTM về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu

 

                                   Chi tiết văn bản số 220/SCT-QLTM của UBND tỉnh Lạng Sơn xem tại đây

Nguồn:Trần Thu