XNK

Chủ động tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu


2022-02-11 - Ngày 11⁄02⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 179⁄SCT-XNK về việc chủ động tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu

 

           Chi tiết Công văn số 179/SCT-XNK xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM