Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 309,61 tỷ đồng


2014-08-29 - Thị trường giá cả hàng hóa trong tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8⁄2014 tăng 0,48% so với tháng 7⁄2014, tăng 3,75% so với tháng 12⁄2013 và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

        Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2014 ước đạt 309,61 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, giảm 2,3% so với tháng 7/2014 là do trong tháng thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động việc xây dựng các công trình làm giảm mức tiêu thụ các sản phẩm vật liệu xây dựng.

       Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 66,88 tỷ đồng, giảm  0,07% so với tháng 7/2014; kinh tế tập thể ước đạt 3,76 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng 7/2014; kinh tế cá thể ước đạt 150,47 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng 7/2014; kinh tế tư nhân ước đạt 88,5 tỷ đồng, giảm 3,8% so với tháng 7/2014.

      Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 279,13 tỷ đồng, giảm 3,09% so với tháng 7/2014; dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 30,49 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng 7/2014.

     Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Xăng dầu các loại 4.851 tấn (trong đó dầu hoả 4,4 tấn); muối iốt và sản phẩm từ muối 177,78 tấn; giống nông nghiệp 70,58 tấn; vật tư nông nghiệp 1.006,2 tấn; giấy vở học sinh 19,5 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.691,11 triệu đồng; hàng nông sản 2.175,2 tấn.

Nguồn:Trần Thu