Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-02-07 - Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                        Chi tiết Kế hoạch số 318/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:TT